Pro Curis SignaleringsSystem


PUSS  är ett hjälpmedel för att personal på en klinik snabbt ska kunna tillkalla varandra. Systemet har utvecklats utifrån kravet på enkelhet vid påkallelse och bekräftelse. Personer som skall kunna tillkallas läggs in i en lista och klienter som kan kalla i en annan lista.

Att kalla

Det finns flera sätt att kalla på någon. Fotpedal, pekplatta, mus eller tangentbord.

Fotpedalen  används tillsammans med en dator vid behandlings-stolen. Personen som kallar måste kunna se datorns skärm, eller höra datorns högtalare, för att där välja den som skall påkallas. Pedalen finns både som trådlös och USB-ansluten. Som trådlös kan den placeras var som helst. Flera pedaler kan placeras i samma rum/miljö.

 

Mottagaren  används tillsammans med den trådlösa fotpedalen och ansluts till datorn via USB. Inga drivrutiner behövs då den emulerar ett vanligt tangentbord.

 

Pekplattan  placeras inom behandlarens räckhåll och spritas mellan besöken. På skärmen visas en lista över personer som skall kunna tillkallas. Ett enkelt klick är allt som behövs för kalla på någon av dessa. Mjukvaran finns både för Android och iPad.

Musen  kan användas för att på ett enkelt sätt välja den som skall kallas. Klientprogrammet körs i Windows och visas nere vid klockan. Ett högerklick på ikonen så visas alla som kan kallas.

Tangentbordskombinationen  Alt + F12 aktiverar klientprogrammet på samma sätt som ett tryck på pedalen gör.

 

Att bekräfta

Bekräftelse görs på samma sätt som själva påkallelsen. Valet av bekräftelsetyp behöver dock inte vara samma som påkallelsen. Om påkallelsen gjordes via pedal kan bekräftelsen göras med mus eller tangentbord och vice versa. Det går även att bekräfta från pekplattans Bekräftelseklient.

Visning

Visningsklienten kan anpassas till att bara visa en enda resurs eller att visa alla på en storskärm. Bakgrundsbild/er färger med mera går att styra själv så det passar klinikens önskemål.

 

SMS

Varje resurs som kan kallas, kan även få ett SMS vid påkallelsen.

Administration och statistik

I administrationsprogrammet läggs de olika resurserna och visnings/kall-klienterna upp. Det finns även möjlighet för avancerad statistik, där det på ett enkelt sätt går att se vem som oftast blir kallad, vem som kallar, responstider med mera.

Teknik

PUSS är utvecklat i det senaste utvecklingsverktyget från Embarcadero Delphi. Som databas används en SQL-databas eller en Access-databas från Microsoft. På klinikens server installeras PUSS WServer, tjänsten som alla PUSS klienter arbetar mot. Om pekplatta skall användas måste trådlöst nätverk finnas/kunna installeras. Pedalen är trådlös och använder samma teknik som trådlösa möss/tangentbord med en USB-ansluten mottagare i klienten. Inga drivrutiner behövs. (Pedalen använder inte BlueTooth)

PUSS sammanfatning:

  • Enkelt att kalla
  • Enkelt att bekräfta
  • SMS-påminnelse
  • Kalla med Pedal/pekplatta, mus eller tangentbord
  • Visa på flera skärmar
  • Talsyntes säger kallelsestatus
  • Fungerar i Fjärrskrivbord och Citrix
  • Kraftfull statistikmodul
  • Enkelt att installera och underhålla då inga andra mjukvaror behövs
  • Fungerar i Windows XP/Vista/Windows 7/8/10. 32 eller 64-bitars


Copyright© 1999-2017 Pro Curis AB